tisdag 25 mars 2008

Behovsprövat barnbidrag

Maud Olofsson släppte en bomb idag om att inte alla skulle vara berättigade till barnbidrag, då många barnbidrag går rätt in på sparkonton. Gränsen sa hon först skulle gå vid 20000 kr i månadslön, hon ändrade sig sedan och var inte helt klar över vilken månadslön som skulle gälla.
Jag har länge tyckt att detta ska behovsprövas. Gränsen bör dock gå en bra bit över 20 000, som inte är en bra lön i den bemärkelsen. Barnbidraget kom till efter andra världskriget, för att få igång och stimulera barnafödandet som sjunkit till följd av oroligheterna i världen och orolig ekonomi. Detta bidrag blev en viktig källa för fattiga barnfamiljer, de kunde köpa mjölk och mat till sina barn. När jag växte upp, en bra bit senare var detta bidrag viktigt för mina föräldrar, idag är det viktigt för mig, och framför allt har varit oerhört viktigt när barnen var små. Mina föräldrar tjänade inte bra, jag tjänade inte heller bra. Det finns oerhört många barnfamiljer som behöver detta bidrag idag , och det ska få.
Då har barnbidraget fyllt sitt syfte.
Men om man tjänar bra och har en rejäl hushållsinkomst så har det inget syfte, mer än lite payback för den skatt de högavlönade betalar. Finns ingen anledning att de ska ha bidrag. Gränsen för att få barnbidrag bör ligga på högre än 20 000, kanske en sammanlagd inkomst på 50 000 kronor per månad, hellre bör vara en gräns.
Sen är min åsikt att barnbidraget helt kan slopas och att de som uppfyller kriteriet enligt ovan, istället får göra ett skatteavdrag per barn de är betalningsansvariga för. När barnen är 19 år och har gått ur gymnasiet så är man inte längre berättigad till avdrag.
Detta avdrag är enkelt att hantera, ungefär som en jämkning på bankräntan, en uppgift lämnas till arbetsgivaren. Skatteverket kan enkelt kontrollera att man är förälder till de barn man anger, då de även har Folkbokföringen. Vi skulle då frigöra en enorm apparat hos Försäkringskassan som arbetar med barnbidrag, flerbarnstillägg och nu även ska dela på barnbidraget till separerade föräldrar. Detta skulle staten tjäna pengar på.
Och det bästa av allt, om nu högavlönade inte får barnbidrag/skattevavdrag för sina barn så kan man justera detta och höja upp för de som verkligen behöver bidraget/avdraget.

Att personer som exempelvis Stefan Persson på HM kammat in barnbidrag för sina barn, i alla år ........Det är ju patetiskt....Bidrag får man för att det ska hjälpa en, när man inte klarar sig själv.
Man får inte bidrag från en , emellanåt ansträngd stat för att lägga på hög, detta måste vara fundamentalt fel...

Inga kommentarer: